Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2018-02-15 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Published 
2013-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesa 3 : Parimet ergonomike për projektimin e makinerive të lëvizshme
English
Withdrawn 
2011-05-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
107 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Përdorimi i pajisjes mbrojtëse për zbulimin e pranisë së personave
English
Draft 
2024-05-08 
923 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë
English
Draft 
2024-05-27 
169 
61 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerese - Qendrat e përpunimit, frezat, makinat transportuese - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë (ISO 16090-1:2022, Versioni i korrigjuar 2023-10)
English
Draft 
2024-05-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 10: Sharrat e kantjerit (ISO 19085-10:2018, perfshire versionin korigjues 12-2019)
English
Draft 
2024-05-27 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sharrat me disk rrethor - Pjesa 19: Sharrat rrethore me bango (me ose pa bango rëshqitëse) dhe sharrat që përdoren në kantjer
English
Draft 
2024-05-27 
44 
34 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makinat e kombinuara të punimit të drurit (kombinatet)
English
Draft 
2024-05-27 
15 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 12: Makinat e tenonimit/profilizimit (ISO 19085-12: 2021)
English
Draft 
2024-05-27 
72 
45 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 12: Makinat e tenonimit/profilizimit (ISO 19085-12: 2021)
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performanca fizike e njeriut - Pjesa 2: Mirëmbëjtja manuale e makinerisë dhe e pjesëve përbërëse të makinerisë
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 3: Limitet e forcës së rekomanduar për punën e makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performancat fizike njerëzore -Pjesa 3 : Limitet e forcës së rekomanduar për punën makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 4 : vlerësimi i qendrimeve gjatë punës dhe lëvizjeve përkundrejt makinerisë
English
Withdrawn 
2010-09-13 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 5 : Vlerësimi i rrezikut për përdorimin e përsëritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2011-05-30 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Performanca fizike e njeriut Pjesa 5 : Vlerësimi I rrezikut për perdorimin e përseritur në frekuencë të lartë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
110 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1