Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mbahet takimi themelues i Këshillit Profesional të Standardizimit.

Shtëpi » Lajm »
Mbahet takimi themelues i Këshillit Profesional të Standardizimit.

Agjencia kosovare e standardeve, në Planin dinamik të punës, kishte planifikuar në javën e fundit të janarit, takimin themelues të  Këshillit Profesional të Standardizimit. Në lokalet e Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë u mbajt takimi i radhës i Këshillit Profesional të Standardizimit (KPS), si organ këshillëdhënës i Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS).

Takimin e hapi ministrja e MTI-së, Hykmete Bajrami, me ç’rast u uroi anëtarëve të KPS-së sukses të plotë në ngritjen e standardizimit kosovar dhe bashkëpunim të frytshëm me Agjencinë Kosovare të Standardizimit. Ajo përgëzoi Agjencinë Kosovare të Standardizimit për miratimin e 7.200 standardeve evropiane si standarde kosovare.

Ministrja Bajrami, gjithashtu, konfirmoi mbështetjen e saj në ngritjen e infrastrukturës së cilësisë në përgjithësi dhe të standardizimit në veçanti.

Gjatë këtij takimi u zgjodh kryetari dhe nënkryetari i KPS  dhe u shqyrtua programi gjashtëmujor i punës së AKS-së, i cili u aprovua unanimisht. Këshilli diskutoi edhe çështje tjera të ndërlidhura me standardizimin, si certifikimi dhe rritja e cilësisë dhe sigurisë së produkteve dhe  shërbimeve.

Takimi për shqyrtimin e Programit të gjashtmujorit të dytë, do të realizohet javën e fundit të qershorit, të këtij viti.

 

27 Jan 2015