Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Standardizimi në Mitrovicë

Shtëpi » Lajm »
Standardizimi në Mitrovicë

Të premten e kaluar, më 27 qershor të këtij viti, zyrtarë të AKS prezantuan standardizimin, dhe rëndësinë e standardeve në ngritjen ekonomike dhe në sigurinë dhe cilësinë e produkteve.

Divizioni i Infrastrukturës së Cilësisë (DIC), që operon brenda Departamentit të Industrisë brenda MTI, është mobilizuar në promovim të të gjitha shtyllave të IC-së kosovare.

Duke pasur për bazë që bizneset kosovare dhe opinioni kosovar përgjithësisht, ende nuk ka njohuri të mjaftueshme për standardet që procedohen në AKS, akreditimin dhe metrologjinë që operojnë në Ministrinë tonë, DIC ka realizuar një seri takimesh nëpër komunat kosovare, për të ngritur vetëdijen për pushtim tregjesh me ngritje të kualitetit të produkteve dhe shërbimeve të tyre,  duke futur në bizneset e tyre standardet kosovare SK, duke akredituar laboratorët e tyre, dhe duke kalibruar peshoret dhe pajisjet tjera matëse të tyre, etj.

Auditoriumi mitrovicas u interesua për standardet e të fushave me interes, të cilëve u ofrua përgjigje e gjer për KT brenda AKS-së, dhe u apelua që të angazhohen në veprimtarinë standardizuese edhe ata, që standardet e miratuara të jenë rezultat i kërkesave reale kosovare.

27 Jun 2014