Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 12.09.2023, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.

Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit pjesëmarrës lidhur me rolin dhe rëndësinë e standardeve, objektivat, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
 
13 Sep 2023