Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Standardet e harmonizuara për pajisjet elektrike dhe elektronike dhe standardizimi

Shtëpi » Lajm »
Standardet e harmonizuara për pajisjet elektrike dhe elektronike dhe standardizimi
Me datë 31.05.2023, AKS ka prezantuar “Standardet e harmonizuara për pajisjet elektrike dhe elektronike dhe standardizimi” në punëtorinë e organizuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Projekti EU4Business: Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal.

Kjo punëtori ka ofruar një mundësi të mirë për të ndarë dhe diskutuar obligimet kryesore të operatorëve ekonomik (prodhuesve, përfaqësuesve të autorizuar, importueseve dhe distributorëve) të cilat dalin nga korniza ligjore teknike e cila mbulon pajisjet elektrike dhe elektronike dhe gatishmërinë e institucioneve të Infrastrukturës së Cilësisë (standardizimi, akreditimi, metrologjia dhe mbikëqyrja tregut) për të përkrahur lëvizjen e lirë të produkteve industriale dhe për të siguruar konkurrencë të ndershme të tregut.
31 May 2023