Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.

Shtëpi » Lajm »
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 27.01.2022, mbanë sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, objektivat, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.

28 Jan 2022