Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Takimi i përbashkët pune AKS-DPS

Shtëpi » Lajm »
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
 

Në zyrat e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) u zhvillua një takim 2 ditor, 15-16 dhjetor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS) dhe përfaqësues të DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët.
 
Në takim morën pjesë përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit:
    - Kostanca Dedja - Drejtor për Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët; dhe
    - Arben Dervishi - Shef sektori për CEN/ISO.
 
AKS u përfaqësua me gjithë stafin e saj, sipas pikave për diskutim të agjendës së takimit. 
 
 • U diskutuan çështjet si më poshtë:
 • Bashkëpunimi i organeve kombëtare të standardizimit;
 • Përfshirja e të gjitha organeve kombëtare të standardizimit në Konferencën Ballkanike të Standardizimit;
 • Ndryshimet e fundit të Protokollit të Konferencës Ballkanike;
 • Guida 12 dhe 13 e CEN&CENELEC;
 • Njohja e zbatimit të parimeve të OBT lidhur me standardizimin;
 • Sinkronizimi i veprimeve ndërmjet AKS dhe DPS;
 • Ecuria e marrëveshjes aktuale e bashkëpunimit ndërmjet DPS-AKS;
 • Porositë online dhe shitja e standardeve biznesit të dy vendeve respektive;
 • Update i databazës SMIS;
 • Kërkesa për standarde të reja 2022;
 • Standardet e shfuqizuara;
 • Standardet e harmonizuara vs Direktivat Evropiane;
 • Sinkronizimi i veprimeve ndërmjet AKS dhe DPS;
 • Të ndryshme.
 
AKS, Prishtinë - 16 dhjetor 2021

 

16 Dec 2021