Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

AKS, me datën 26 tetor 2021, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”. Qëllimi i këtyre sesioneve ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit e shkollës së mesme për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
26 Oct 2021