Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018

AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018

 

AKS ka botuar Katalogun e Standardeve Kosovare 2018, i cili është botimi i shtatë i këtij lloji, dhe përmbledh të gjitha standardet e miratuara deri më tani.

KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2018

05 Dec 2018