Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT

Shtëpi » Lajm »
IMPLEMENTIM I EUROKODEVE NË VENDET E BALLKANIT

Më datë 10-11 tetor 2018, në Tiranë u organizua një workshop i rëndësishëm lidhur me mënyrën e implementimit të eurokodeve në vendet e Ballkanit.

Në këtë workshop të organizuar nga JRC (Komisioni Evropian), kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Kosova (Agjencia Kosovare e Standardizimit dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor).

12 Oct 2018