Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Eurokode

Komiteti Teknik për Eurokode

Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 02.10.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në zhvillimin, rolin dhe rëndësinë e eurokodeve.

 Disa nga konkluzionet e dala nga ky takim: 

 

 

 

  • Shqyrtimi i aplikacioneve për nën komitete teknike (Thirrja publike për ekspert që mund të angazhohen në procesin e hartimit të eurokodeve);
  • Identifikimi i nën komiteteve teknike me më prioritet (nën komiteti 0; 1 dhe 8);
  • Identifikimi i profesionistëve që mund të japin kontribut në nën komitete; etj.

                 

02 Oct 2018