Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

KOMITETI TEKNIK PËR EUROKODE

KOMITETI TEKNIK PËR EUROKODE

Komiteti Teknik për Eurokode, me datën 09.08.2018, ka mbajtur takim të rregullt pune, dhe si i tillë konform kërkesave dhe planit dinamik, vazhdon të punojë në adoptimin e eurokodeve. 

 

 

 

 

 

 

Disa nga konkluzionet e dala nga ky takim:

  

  • Road map për eurokode;

  •  Shpallja publike për ekspert që mund të angazhohen në procesin e hartimit të eurokodeve;

  • Krijimi i grupeve punuese (nën komitetet teknike);

  • Sistemimi i standardeve (eurokodeve) të adoptuara në komitete teknike;

  • Të kërkohet mbështetje nga projektet e BE lidhur me hartimin e eurokodeve, etj.

 

10 Aug 2018