Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit, me datën 07.03.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune

Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit, me datën 07.03.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune

Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit, me datën 07.03.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune. 

Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe ISO/IEC.  

Me datën 07.03.2018 ka shqyrtuar listën me 72 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit (KT.DNG), të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik miratohen si standarde kosovare SK.

07 Mar 2018