Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Përcjellje me dinjitetet në pension

Përcjellje me dinjitetet në pension

Muhamet Rudari, Drejtor i Drejtoratit për Standardizim, Integrim dhe Promovim, u pensionua nga SHC i Kosovës këtë vit, në moshën që përcakton Ligji. Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), me pensionimin e Muhametit, është varfëruar për një punëtorë administrativ të kujdesshëm, dhe një Udhëheqës me energji akoma të pashpenzuara (siç ndodh rrallë në moshë të tillë) duke lënë vetëm përshtypje të mira te kolegët  dhe administrata me të cilën kaloi vitet e para pensionimit.

Vitet e fundit të angazhimit të tij profesional, Muhameti i kaloi në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, nëpër pozita të ndryshme (Drejtor i Departamentit të Industrisë, Udhëheqësi i Drejtoratit për Standardizim dhe promovime e integrime, si dhe Sekretar i përgjithshëm i MTI-së, rreth një vit), për ta përmbyllur ciklin e tij të punës në AKS, ku udhëhoqi vite të tëra Drejtoratin për standardizim promovim dhe integrime. Muja, siç preferonim ta thërrisnim kolegjialisht,  kishte përkushtim të madh në avancimin e standardizimit, si dhe krijimin e një disipline administrative, ashtu siç i ka hije zyrtarit të shtetit.

Ai procedoi mijëra standarde evropiane EN si SK, duke garuar me çunat dhe gocat e Agjencisë, menaxhoi buxhetin e AKS-së me kujdes, ndoqi trajnime dhe konferenca të ndryshme në vend dhe jashtë, dhe përfundimisht pensionimi të gjithëve na u duk i padrejtë, për një bashkëpunëtorë që ende kishte energji të kontribuonte pozitivisht në ngritje të administratës shtetërore.

Faleminderit Drejtor

Stafi AKS-së

30 Aug 2017