Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 04.05.2017 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, me datën 04 maj 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë  Këpucë, përmes të cilit janë shqyrtuar 82 standarde.

Duke pasur parasysh rëndësinë që ka adoptimi i këtyre standardeve dhe rregullave të standardizimit, lista me 82 standarde mbetet në diskutim publik deri me datën 04 korrik 2017.

05 May 2017