Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Shtëpi » Lajm »
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Ky takim ka ardhur si kërkesë e anëtarëve të rijë për aderim, ndryshimeve lidhur me anëtarët e komitetit teknik, strukturimit të saj dhe zgjedhjes së kryesisë së KT.TLK.
Kryetar u zgjodh Naim Hoxha, ndërsa aderuan Ganimete Manaj dhe Albulenë Sopa.
09 Dec 2016