Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat

Shtëpi » Lajm »
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
07 Dec 2016