Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat

Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
07 Dec 2016