Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare

Shtëpi » Lajm »
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe ISO/IEC. Me datën 25.10.2016 ka shqyrtuar listën me 29 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT.TSHP), të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik miratohen si standarde kosovare SK.
25 Oct 2016