Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Mjedis

Shtëpi » Lajm »

Agjencia Kosovare për Standardizim, si institucioni i vetëm ligjor në Kosovë për hartim/adoptim/shqyrtim të Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare, ka vazhduar të miratojë standarde të reja në fushën e Mjedisit. Lidhur me këtë është përgatitur një listë me 144 standarde të fushës së mjedisit, e cila me datën 13 korrik 2016 vendoset në diskutim publik për 60 ditë.

15 Jul 2016