Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit

Shtëpi » Lajm »

Agjencia Kosovare për Standardizim, si institucioni i vetëm ligjor në Kosovë për hartim/adoptim/shqyrtim të Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare, ka vazhduar të miratojë standarde të reja në fushën e përpunimit të drurit. Lidhur me këtë, është thirrur takimi  i Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit i cili ka shqyrtuar listën me 122 standarde të kësaj fushe, e cila me datën 14 qershor 2016 vendos në diskutim publik për 60 ditë.

 

15 Jun 2016