Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Eurokode për Strukturat

Shtëpi » Lajm »

Agjencia Kosovare për Standardizim, si institucioni i vetëm ligjor në Kosovë për hartim/adoptim/shqyrtim të Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare, ka vazhduar të miratojë standarde të reja në fushën e eurokodeve. Lidhur me këtë është përgatitur një listë me 46 standarde të fushës së eurokodeve, e cila me datën 11 mars 2016 vendoset në diskutim publik për 60 ditë.

14 Mar 2016