Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mbahet takimi i 21-të i Komiteti Teknik për Ndërtim

Shtëpi » Lajm »

Agjencia Kosovare për Standardizim, si institucioni i vetëm ligjor në Kosovë për hartim/adoptim/shqyrtim të Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare, ka vazhduar të miratojë standarde të reja në fushën e ndërtimit. Lidhur me këtë, është thirrur takimi i 21-të i Komiteti Teknik për Ndërtim i cili ka shqyrtuar listën me 108 standarde të kësaj fushe, e cila me datën 21 janar 2016 vendoset në diskutim publik për 60 ditë.

21 Jan 2016