Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Edhe një Memorandum bashkëpunimi

Shtëpi » Lajm »
Edhe një Memorandum bashkëpunimi

Agjencia kosovare për standardizim (AKS), në kuadër të bashkëpunimit me organizma homolog në Rajon dhe më larg, ka lidhur një seri marrëveshjesh dhe memorandum bashkëpunimi.

Më 5 qershor 2015 në Rigë të Letonisë, AKS-ja nënshkroi Memorandum mirëkuptimi, me Institutin Austriak të Standardeve (ASI).

Iniciativa për një MoU ndërmjet AKS dhe ASI kishte rrjedhë nga një takim i Ministres së MTI-së, Hykmete Bajrami para ca muajsh në Vjenë, prej nga kishte marrë gatishmërinë e Presidentes së ASI për një bashkëpunim më të fuqishëm të organizmave homolog të dy shteteve.

ASI është ndër institutet më të forta evropiane të standardizimit, dhe zë i fuqishëm në hierarkinë e standardizimit ndërkombëtarë. AKS-ja ka nevojë të vazhdueshme për lidhje të tilla, duke pasur parasysh ngecjen e vendit në drejtim të OKB-së, dhe hendikepin që paraqet për standardizimin kosovar ky fakt.

Për palën austriake, Memorandumin e nënshkroi Presidentja e ASI-t, Elisabeth Stampl – Blaha, ndërsa për standardizimin kosovar, Hafiz Gara, Kryeshef Ekzekutiv i AKS-së.

Meqë ky MoU u realizua gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Komitetit evropian të standardizimit CEN/CENELEC, në Rigë të Letonisë, u hapën  mundësi për lidhje të reja.

MoU e radhës do të lidhet me HZN të Kroacisë.

08 Jun 2015