Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN 50288-4-2:2024

Faza: 20 - Preparatory stage
Filloj: 2024-04-16
Mbaroj: 2024-04-16

Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to: EN 50288-4-2:2013 CLC/TC 46X

Titulli Shqip

Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara

Titulli Anglisht

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch cord cables

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

EN 50288-4-2 is a sectional specification for screened cables, characterised from 1 MHz up to 600 MHz, to be used as work area cables to connect a telecommunications outlet to the terminal equipment and for patch cord cables to establish connections on a patch panel as defined in EN 50173. Work area and data centres cables may also be used as patch cord cables in any distributor of a generic building wiring system to interconnect with equipment or to cross-connect between cabling systems. This sectional specification contains the electrical, mechanical, transmission and environmental performance characteristics of the cables, when tested in accordance with the referenced test methods. This sectional specification is to be read in conjunction with EN 50288-1 which contains the essential provisions for its application. The cables covered in this sectional specification are intended to operate with voltages and currents normally encountered in communication systems. These cables are not intended to be used in conjunction with low impedance sources, for example, the electric power supplies of public utility mains.

Komitetet Teknike


ICS


Direktivë


Veprim KombëtarDokumentët që kanë lidhje

Ju duhet të jenë anëtarë të komitetit teknik që të keni akses në dokumentet e projektit. Nëse ju jeni një anëtarë të këtij komiteti teknik që ju duhet të identifikoheni për të parë dokumentet.

Llogaria ime