Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   
Faza: 20 - Preparatory stage
Filloj: 2024-04-16
Mbaroj: 2024-04-16

Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to: EN 50288-1:2013 CLC/SC 46XC

Titulli Shqip

Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme

Titulli Anglisht

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

When used together with EN 50290 and EN 50289, this European Standard covers cables for instrumentation, inter-connection of equipment and information technology cabling applications. Cables for information technology cabling systems, covered by this and the sectional specification standards in the EN 50288 series are suitable for use in digital and analogue data systems meeting the requirements, for example, of EN 50090-2-1, EN 50090-3-1, EN 50098-1, EN 50098-2 and EN 50173. Unless otherwise specified, all cables covered by this standard may be subjected to voltages greater than 50 V a.c or 75 V d.c. but not more than 300 V a.c. or 450 V d.c. and shall meet the essential requirements of the low voltage directive. Due to current limitation related to the conductor cross sectional area, they are not intended for direct connection to mains electricity supply. The maximum current rating per conductor is as stipulated in Table B.1 unless otherwise specified in the relevant sectional specification. IDCs are only designed for copper or metal coated copper. Cabling elements as defined in 4.3 of this standard may be incorporated in hybrid construction cables together with coaxial or optical fibre cabling elements.

Komitetet Teknike


ICS


Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Dokumentët që kanë lidhje

Ju duhet të jenë anëtarë të komitetit teknik që të keni akses në dokumentet e projektit. Nëse ju jeni një anëtarë të këtij komiteti teknik që ju duhet të identifikoheni për të parë dokumentet.

Llogaria ime