Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   
Faza: 40 - Enquiry stage
Filloj: 2024-04-23
Mbaroj: 2024-06-24

Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to: EN 124-1:2015 CEN/TC 165

Titulli Shqip

Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 1: Përkufizimet, klasifikimi, parime të përgjithshme të projektimit, kërkesat e performancës dhe metoda prove

Titulli Anglisht

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard is applicable to manhole tops and gully tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for covering gullies, manholes and inspection chambers installed in areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. It specifies definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods for gully tops and manhole tops according to: - EN 124 2, for gully tops and manhole tops made of cast iron; - EN 124 3, for gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloy; - EN 124 4, for gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete; - EN 124 5, for gully tops and manhole tops made of composite materials; - EN 124 6, for gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1 is only applicable in combination with at least one of the standards EN 124 2, EN 124 3, EN 124 4, EN 124 5 and EN 124 6 each of which has this Part 1 as an integral part. This European Standard is not applicable to: - gratings/covers as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433, - floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253 1, - surface boxes.

Komitetet Teknike


ICS


Direktivë


Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Dokumentët që kanë lidhje

Ju duhet të jenë anëtarë të komitetit teknik që të keni akses në dokumentet e projektit. Nëse ju jeni një anëtarë të këtij komiteti teknik që ju duhet të identifikoheni për të parë dokumentet.

Llogaria ime