Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN 13476-2:2018+A1:2022

Faza: 20 - Preparatory stage
Filloj: 2022-02-28
Mbaroj: 2022-02-28

Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to: EN 13476-2:2018+A1:2020 CEN/TC 155

Titulli Shqip

Sisteme tubacionesh plastike për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion - Sisteme tubacionesh me mure të strukturuara prej poli(vinilklorid) të paplastifikuar (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: Specifikimet për tubacionet dhe pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e brendshme dhe e jashtme dhe sistemi, Tipi A

Titulli Anglisht

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This part of EN 13476, together with EN 13476-1, specifies the definitions and requirements for pipes, fittings and the system based on unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) structured-wall piping systems that are intended to be used for non-pressure underground drainage and sewerage systems. This part is applicable to pipes and fittings with smooth internal and external surfaces, designated as Type A. It specifies test methods and test parameters as well as requirements. This part is applicable to: a) structured-wall pipes and fittings, which are intended to be used buried underground outside the building structure; reflected in the marking of products by "U"; b) structured-wall pipes and fittings, which are intended to be used buried underground both outside (application area code "U") and within the building structure (application area code "D"); reflected in the marking of products by "UD". This part is applicable to structured-wall pipes and fittings with or without an integral socket with elastomeric ring seal joints as well as welded and fused joints. This part covers a range of pipe and fitting sizes, materials, pipe constructions, stiffness classes, application classes, and tolerance classes and gives recommendations concerning colours. NOTE It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes.

Komitetet Teknike


ICS


Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Dokumentët që kanë lidhje

Ju duhet të jenë anëtarë të komitetit teknik që të keni akses në dokumentet e projektit. Nëse ju jeni një anëtarë të këtij komiteti teknik që ju duhet të identifikoheni për të parë dokumentet.

Llogaria ime