Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-10

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-10 » Programi i Punës i KT-10
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-10
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
ISO 11102-2:1997
Reciprocating internal combustion engines -- Handle starting equipment Method of testing the angle of disengagement
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 12999-1:2020
Akustikat -Matja e izolimit të tingujve në ndërtesa dhe elementët e ndërtesave -Pjesa 2 : Përcaktimi verifikimi dhe zbatimi i të dhënave të sakta
Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics Sound insulation
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 13857:2019
Safety of machinery -- Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 14744-2:2000
Welding -- Acceptance inspection of electron beam welding machines Measurement of accelerating voltage characteristics
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 14744-3:2000
Welding -- Acceptance inspection of electron beam welding machines Measurement of beam current characteristics
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 14744-4:2000
Welding -- Acceptance inspection of electron beam welding machines Measurement of welding speed
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 14744-5:2000
Welding -- Acceptance inspection of electron beam welding machines Measurement of run-out accuracy
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 14744-6:2000
Welding -- Acceptance inspection of electron beam welding machines Measurement of stability of spot position
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 15614-10:2005
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test Hyperbaric dry welding
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 15614-4:2005
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test Finishing welding of aluminium castings
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 15618-2:2001
Qualification testing of welders for underwater welding Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding
KT-10
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
ISO 17916:2016
Siguria e makinave termike të prerjes (ISO 17916: 2016)
Safety of thermal cutting machines
KT-10
2022-11-25
2022-11-25
ISO 19085-13:2020
Woodworking machines -- Safety Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
KT-10
2022-11-25
2022-11-25
ISO 19085-7:2019
Woodworking machines -- Safety Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 19432-1:2020
Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal combustion engine-driven abrasive cutting machines Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 3506-1:2020
Karakteristikat mekanike të elementëve shtrëngues prej çeliku inoks rezistent ndaj korrozionit -Pjesa 1 : Bulonat, vidhat dhe kunjat
Fasteners -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners Bolts, screws and studs with specified grades and property classes
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 3506-2:2020
Vetitë mekanike të elementëve fiksues prej çeliku inoks rezistent ndaj korrozionit -Pjesa 2 : Dadot (ISO 3506 -2 : 2009)
Fasteners -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners Nuts with specified grades and property classes
KT-10
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-18
ISO 4254-1:2013
Agricultural machinery -- Safety General requirements
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
ISO 4254-6:2020
Agricultural machinery -- Safety Sprayers and liquid fertilizer distributors

25 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1