Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-12
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 4833-2:2013; EN ISO 4833-2:2013
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO 4833-2:2013)

37 gjetur, faqja3 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit