Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-2:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë termike të lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 2: Determination of thermal stability of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-3:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 3: Përcaktimi i ndjeshmërisë së fërkimit të lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 3: Determination of sensitiveness to friction of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-4:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 4: Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj goditjes i lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 4: Determination of sensitiveness to impact of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-5:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ujit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of resistance to water
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-6:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 6: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj presionit hidrostatik
Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of resistance to hydrostatic pressure
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-7:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 7: Përcaktimi i sigurisë dhe besueshmërisë në temperatura ekstreme
Explosives for civil uses - High explosives - Part 7: Determination of safety and reliability at extreme temperatures
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13857-1:2003
Eksplozivë për përdorime civile - Pjesa 1: Terminologjia
Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13857-3:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Pjesa 3: Informacioni që duhet të jepet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij për përdoruesin
Explosives for civil uses - Part 3: Information to be provided by the manufacturer or his authorised representative to the user
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14653-1:2005
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 1: Specifikime të produktit
Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 1: Product specifications
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14653-2:2005
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 2: Provat dhe vlerësimi
Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 2: Assessment by calculation or test
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14679:2005/AC:2006
Zbatimi i punimeve gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14679:2005
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14731:2005
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Përpunimi i dheut me vibrim
Execution of special geotechnical works - Ground treatment by deep vibration
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 15237:2007
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Drenimi vertikal
Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 74-1:2005/prA1
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 1: Xhuntot për tubat - Kërkesat dhe procedurat e provës
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 74-3:2007
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat e përkohëshme dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 3: Bazamentet e sheshta dhe bokullat - Kërkesat dhe procedurat e provës
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures
KT-12
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 4833-2:2013; EN ISO 4833-2:2013
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO 4833-2:2013)

37 gjetur, faqja2 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit        
2