Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Brushat me motorr - Pjesa 1: Përkufizimet dhe nomenklatura
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Cilindrat e transportueshëm të gazit - Identifikimi i cilindrave të gazit (duke përjashtuar LPG) - Pjesa 3: Kodimi i ngjyrës
English
Published 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim -Kërkesat, prova dhe markimi Respiratory protective devices -Self -contained open -circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape -Requirements, testing, marking
English
Withdrawn 
2013-11-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Implantet kirurgjikale joaktive -Kërkesa të veçanta për implantet kardio -vaskulare -Kërkesa të veçanta për implantet kardiake dhe vaskulare -Pjesa 2 : Protezat vaskulare përfshirë edhe tubat me valvul
English
Published 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Ajri i ngjeshur për aparatet e frymëmarrjes
English
Withdrawn 
2013-11-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit gaz gjak
English
Published 
2022-05-26 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat me tuba për frymëmarrje (filtra qe nuk montohen në maskë) filtrat per grimca. filtrat per gaz dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2013-11-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Karroca invalidi që lëvizin me dorë -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Karroca invalildi me fuqi elektrike , biçikletat rrëshqitëse dhe mjetet ngarkuese e tyre -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2013-11-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat e frymëmarrjes të destinuar për përdorim me aparate anestezie dhe ventilatorët
English
Published 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia -Kriteret performancës për sterilizatorët dhe autoklavat me avull,
English
Published 
2011-08-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Dezinfektantët kimikë dhe antiseptikët Ruajtja e organizmave provë që përdoren në përcaktimin e aktivitetit bakterial, sporicid dhe fungicide
English
Published 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Amballlazhimi -Tuba fleksibël -Metodë analizimi për mosdepërtimin e ajrit në mbyllje
English
Published 
2012-08-08 
118 
51 € 
PDF
Blej
Informatika për shëndetit -Shprehja e rezultateve të matjeve në shkencat e shëndetit
English
Published 
2015-11-16 
12 € 
PDF
Blej
Kateteret sterile të zorrës së drejtë për një përdorim
English
Published 
2012-08-08 
15 € 
PDF
Blej
Rulat dhe rrollat -Rulat e krevatave spitalorë
English
Published 
2019-04-10 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje higjenike-Specifikim për banjot me shtjellë uji
English
Withdrawn 
2015-11-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Tubat trakeostomi - Pjesa 2: Tubat pediatrikë (ISO 5366-3:2001, i modifikuar)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trupat trakeostonomi -Pjesa2 Tubat pediatrik(ISOISO 5366 3 : 2001, I modifikuar)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Tubat trakeostomi-Pjesa 2:Tubat pediatrikë (ISO 5366-3:2001, i modifikuar)
628 gjetur, faqja2 nga32 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2