Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-02-15 
38 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Akset e rrotave karkasat e kuzhinetave - Pjesa 2: Metoda e projektimit për boshtet e rrotave të montuara brenda
English
Published 
2023-02-15 
24 
26 € 
PDF
Blej
Shërbime postare - Sisteme dixhitale, opsionale të lidhura, hapëse dhe mbyllëse në internet për enët e parcelave për përdorim shtëpiak me akses të lirë për operatorët dhe konsumatorët e dorëzimit dhe grumbullimit
English
Published 
2012-11-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet intiligjente të transportit -Identifikimi automatik i automjeteve dhe i pajisjeve të tyre intermodale -Arkitektura dhe terminologjia e transportit intermodal të mallrave (ISO/TS 17261 : 2006)
English
Published 
2012-11-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Identifikimi automatik i automjetit dhe i pajisjes Transporti ndërmodal i mallrave -Numërtimi dhe strukturat e të dhënave
English
Published 
2012-11-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Identifikimi automatik i automjetit dhe i pajisjes -Transporti ndërmodal i mallrave -Parametrat e sistemit
English
Withdrawn 
2012-11-20 
13 € 
PDF
Blej
Informacioni për trafikun dhe për udhëtarin (TTI) -TTI nëpërmjet rrjedhjes së të dhënave të Grupit të Ekspertëve të Protokollit të Transportit (TPEG) -Pjesa 1 : Hyrja, Numerimi dhe Versionet (ISO/TS 18234 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-11-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Informacione të trafikut dhe udhëtimit (TTI) -TTI Niveli i të dhënat të grupit të ekspertëve të Protokollittë Transportit (TPEG) -Pjesa 2 : Sintaksa, Semantikë dhe struktura e inkuadruara (SSF) (ISO/TS 18234 -2 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-11-20 
31 
29 € 
PDF
Blej
Informacione të trafikut dhe udhëtimit (TTI) -TTI nëpërmjet të dhënave të grupit të ekspertëve te protokollit të transportit (TPEG) -Pjesa 3 : Sherbimi dhe aplikimi i informacionit të rrjetit (SNI) (ISO/TS 18234 -3 : 2006)
English
Published 
2012-11-20 
100 
48 € 
PDF
Blej
Informacion udhëtimi dhe trafiku (TTI) -Rrjedhja e të dhënave të grupit të ekspertëve të protokollit të transportit (TPEG) nëpërmjet TTI -Pjesa 4 : Aplikimi i mesazhit të trafikut rrugor (RTM) (ISO/TS 18234 -4 : 2006)
English
Published 
2012-11-20 
60 
38 € 
PDF
Blej
Informacioni për trafikun dhe për udhëtarin (TTI) -TTI nëpërmjet rrjedhjes së të dhënave të Grupit të Ekspertëve të Protokollit të Transportit (TPEG) -Pjesa 5 : Zbatimi i informacionit për transportin publik (PTI)
English
Published 
2012-11-20 
78 
45 € 
PDF
Blej
Informacion udhëtimi dhe trafiku (TTI) -Rrjedhja e të dhënave të grupit të ekspertëve të protokollit të transportit (TPEG) nëpërmjet TTI -Pjesa 6 : Aplikime referuar vendit (ISO/TS 18234 -6 : 2006)
English
Published 
2012-11-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Informacione te trafikut dhe udhëtimit (TTI) -TTI nëpërmjet gjuhës së zgjeruar të shënimit të grupit të ekspertëve të Protokolli të Transportit (TPEG) -Pjesa 1 : Parathënia, tipet e të dhënave të zakonshme dhe tpegML
English
Published 
2012-11-20 
42 
34 € 
PDF
Blej
Informacioni për trafikun dhe për udhëtarin (TTI) -TTI nëpërmjet gjuhës shtesë të zgjeruar (XML) të Grupit të Ekspertëve të Protokollit të Transportit (TPEG) -Pjesa 2 : tpeg -locML
English
Published 
2012-11-20 
54 
38 € 
PDF
Blej
Informacione te trafikut dhe udhëtimit (TTI) -TTI nëpërmjet gjuhës së zgjeruar të shënimit të grupit të ekspertëve të Protokolli të Transportit (TPEG) -Pjesa 3 : tpeg -rtmML
English
Published 
2012-11-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Informacione te trafikut dhe udhëtimit (TTI) -TTI nëpërmjet gjuhës së zgjeruar të shënimit të grupit të ekspertëve të Protokolli të Transportit (TPEG) -Pjesa 4 : tpeg -ptiML (ISO/TS 24530 -4 : 2006)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare -Mesazhe mbështetëse për aplikimet DPM
English
Withdrawn 
2010-09-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Ndriçimi rrugor-Pjesa 1: Përzgjedhja e klasave të ndriçimit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shërbime postare-Cilësia e shërbimit-Udhëzues për implementimin e EN 13850
English
Withdrawn 
2012-11-20 
39 
32 € 
PDF
Blej
Çisterna për transportin e mallrave të rezikëshme -Udhëzues dhe rekomandime për ngarkimin, transportin dhe shkarkimin
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Matja e kohëve të tranzitit për parcela duke përdorur gjurmues dhe një sistem gjurmimi
703 gjetur, faqja1 nga36 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1