Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2019-03-26 
78 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta televizive për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 10 -1 : Udhëzime për implementimin e shtegjeve të kthimit në rrjeta kabllore
English
Published 
2015-12-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit – Sistemet e përgjithshme të kabllimit - Pjesa 99-3: Infrastruktura e kabllimit të shpive me gjatësi deri në 50 m për të mbështetur zbatimet e masave paraprake të njëkohshme ose jo
English
Published 
2015-12-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) Sisteme Kontrolli dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS) – Pjesa 6-3: Instalime HBES – Vlerësim dhe përcaktim i niveleve
English
Withdrawn 
2015-12-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike – Klasifikimi i ndërfaqeve për pajisje që lidhen me rrjeta të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit
English
Withdrawn 
2015-12-08 
148 
55 € 
PDF
Blej
Rrjeta komunikimi dhe sisteme për automatizimin e sistemeve të fuqisë - Pjesa 80-1: Udhëzim për shkëmbimin e informacionit nga një modul të dhënash bazuar në CDC përmes 60870-5-101 ose IEC 60870-5-104
English
Withdrawn 
2015-12-08 
232 
65 € 
PDF
Blej
Kodi i praktikës “Shtëpi Inteligjente” (SmartHouse)
English
Withdrawn 
2013-08-16 
33 
31 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 5 -1 : Kalime IP dhe ndërfaqe për lidhjet e kokave të rrjetave
English
Withdrawn 
2013-08-16 
42 
34 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Udhëzues sistemi për sistemet e transmetimit optik, analog
English
Withdrawn 
2013-08-16 
97 
48 € 
PDF
Blej
Field device tool (FDT) interface specification -Part 501 : Communication implementation for common object model -IEC 61784 CPF 1
English
Withdrawn 
2013-08-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 502 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CPF 2
English
Withdrawn 
2013-08-16 
55 
38 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 503 -1 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CP 3/1 dhe CP 3/2
English
Withdrawn 
2013-08-16 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 503 -2 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CP ¾, CP 3/5 dhe CP 3/6
English
Withdrawn 
2013-08-16 
37 
32 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 506 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CPF 6
English
Withdrawn 
2013-08-16 
33 
31 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 509 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CPF 9
English
Withdrawn 
2013-08-16 
39 
32 € 
PDF
Blej
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) -Pjesa 515 : Implementim I komunikimit pët modelin e zkonshëm të objektit -IEC 61784 CPF 15
English
Withdrawn 
2013-08-16 
35 
31 € 
PDF
Blej
Arkitekturë e njësuar OPC -Pjesa 1 : Paraqitje e përgjitshme dhe koncepte
English
Withdrawn 
2013-08-16 
41 
34 € 
PDF
Blej
Arkitekturë e njësuar OPC -Pjesa 2 : Modeli I sigurisë
English
Withdrawn 
2013-08-16 
99 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta televizive për sinjal televiziv dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 10 -1 : Udhëzime për implementimin e shtegjeve të kthimit në rrjeta kabllore
English
Published 
2013-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzime kabllimi që vijnë në ndihmë të 10 GBASE -T
English
Withdrawn 
2013-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Teknologji Informacioni -Ndërtimi një programi zbatimi BCT përmes kabllimit sipas EN 50173 -4
354 gjetur, faqja1 nga18 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1