Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike -Pjesa 9 : Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
English
Published 
2020-08-17 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike-Pjesa 9: Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
English
Published 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë e punimeve minerare nëntokësore - Specifikime për masat e sigurisë së konvejerëve me blindë ballore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makinerite e punimeve minerare nentokesore -Specifikime per masat e sigurise se konvejereve me blinde ballore
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makinat tunelhapëse - Makinat mbrojtëse, makinat shpuese me forcë të ushtruar nga ngarkesa boshtore, makinat shpuese me turjelë, sistemet e ngritjes së pykave - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makinat tunelhapëse -Makinat mbrojtëse, makinat shpuese me forcë të ushtruar nga ngarkesa boshtore, makinat shpuese me turjelë, sistemet e ngritjes së pykave -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2019-04-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makinat tip kollonë për shpimin e betonit - Siguria
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makinat tip kollone per shpimin e betonit -Siguria
English
Withdrawn 
2015-02-11 
80 
45 € 
PDF
Blej
Akustikat e ndërtesave – Vlerësimi i performancës akustike në ndërtesa nga performanca e elementëve – Pjesa 5: Nivelet zanore që shkaktohen nga pajisjet e shërbimit.
English
Withdrawn 
2019-04-26 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit - Makinat për heqjen e e lëkurës dhe të membranës - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën
English
Withdrawn 
2009-08-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat per perpunimin e ushqimit -Makinat per heqjen e lekures dhe te membranes -Kerkesa per sigurine dhe higjienen
English
Withdrawn 
2015-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tubat fleksibël - Termonologjia.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
24 
26 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tubat fleksibël - Termonologjia.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba fleksibël alumini - Metoda e përcaktimit të trashësisë së paretit.
English
Published 
2017-07-28 
15 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba fleksibël alumini - Metoda e përcaktimit të trashësisë së paretit.
English
Published 
2009-08-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku – Siguria – Pjesa 10: Kavot spirale për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Përkufizimet, destinacioni dhe klasifikimi
1453 gjetur, faqja11 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
11