Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi zvogëlimi I rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë -Parime të përgjithëshme
English
Published 
2019-04-26 
88 
48 € 
PDF
Blej
Makineri të prodhimit të këpucëve. të lëkurës dhe të lëkurës së imituar - Presat e këpucëve dhe të lëkurës - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
80 
45 € 
PDF
Blej
Makinei të prodhimit të këpucëve të lëkurës dhe të lëkurës së imituar -Presat e këpucëve dhe të lëkurës -Kërkesat e sugurisë
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Klasat e cilësisë së drurit që përdoret në panele dhe ambalazh.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për ambalazhe industriale - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale.
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për paleta - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale .
English
Published 
2020-12-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat me sharrë rrethore - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës
English
Withdrawn 
2009-08-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit -Sharrat rrethore -Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit - Sharrat me shirit - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2020-06-17 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat me sharrë shirit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës
English
Withdrawn 
2013-09-13 
161 
61 € 
PDF
Blej
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Kalandrat -Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbështetëse e avionit në tokë -Kërkesat specifike -Pjesa 1 : Shkallët për pasagjerët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 12 : Pajisje per sherbimin e ujit te pijshem
English
Withdrawn 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 13 : Pajisje per sherbimet ne banjo
English
Withdrawn 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbështetëse e avionit në tokë -Kërkesat specifike -Pjesa 2 : Automjete parkingu
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 3 : Transportuesit/automjetet me transportier shirit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 4 : Urat per hipjen e pasagjereve
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 6 : Çngrires dhe pajisje per heqjen e akullit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike-Pjesa 9: Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
1453 gjetur, faqja10 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
10