Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bashkueset për lidhjen e tubave dhe rakordeve prej çeliku për transportimin e ujit dhe lëngjeve të tjera ujore ( EN 10311 : 2005)
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku inoksidabël të salduar për transportimin e lëngjeve jore përfshirë ujin për konsum nga njerëzit -Kushtet teknike të furnizimit
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Pasqyrat prej xham akulli të veshura me argjënd për përdorim të brënshëm - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit; produkti standard
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Tulla xhami për mure dhe dysheme - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit/standardi i produktit
English
Published 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit -Tubat prej bakri, të rrumbullakët, pa saldim, për ujë dhe për gaz, për përdorime sanitare dhe për ngrohje ( EN 1057 : 2006)
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (te shtresave të holla në lyerje)për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 11 : Metodat e kondicionimit përpara kryrjes së provës
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bojrat dhe llaqet -Materialet mbuluese dhe sistemet mbuluese për anën e jashtme të muraturës dhe betonit -Pjesa 3 : Përcaktimi dhe klasifikimi i shkallës së transmetimit të lagështisë (depërtuëshmeria)
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (të shtresave të holla në lyerje) për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 6 : Përcaktimi i depërtueshmërisë së dioksidit të karbonit
English
Published 
2008-09-29 
33 
31 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (të shtresave të holla në lyerje) për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 7 : Përcaktimi i rezistencës në plasaritje
English
Published 
2011-08-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë -Përshtatja për destinacionin, kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë -Pjesa 2 : Ventilat veçues
English
Withdrawn 
2011-08-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Valvolat për furnizimin me ujë Pёrshtatja me kërkesat e destinacionit dhe provat e duhura tё verifikimit -Pjesa 6 : Hidrantët
English
Published 
2013-12-09 
47 
36 € 
PDF
Blej
Realizimi i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 1: Kërkesa teknike për vlerësimin e konformitetit të komponentëve konstruktiv
English
Published 
2013-12-09 
211 
65 € 
PDF
Blej
Realizimi i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini -Pjesa 2 : Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
English
Published 
2014-09-08 
115 
51 € 
PDF
Blej
Fletë plastike të profiluara me membranë teke që transmeton dritën për çati të brendshme dhe të jashtëme, mure dhe tavane Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qeramika teknike të përparuara izoluese -Pjesa 1 : Terminologjia, klasifikimi dhe metodat e provës për fibrat qeramike në temperatura të larta
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i veshur -Pjesa 4 : Vlerësimi i konformitetit EN 1096 -4 : 2004
English
Published 
2023-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
English
Withdrawn 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë fizike dhe mekanike të agregateve -Pjesa 1 : Përcaktimi i rezistencës ndaj fërkimit (mikro -Deval)
English
Published 
2016-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 11:Përcaktimi i ngjeshmërisë dhe i kufirit të rezistencës në ngjeshje të agregatëve me peshe të lehtë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 2 : Përcaktimi i rezistencës ndaj copëtimit
1418 gjetur, faqja6 nga71 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6