Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -4 : Zbatimi i pergjithshem -Provat ne temperature te ulet
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 201: Provat e përgjithshme - Matja e trashësisë së izolimit
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 202: Provat e përgjithshme – Matje e trashësisë së këllëfit jo-metalik
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike–Pjesa 203:Provat e përgjithshme–Matja e përmasave tërësore
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave-Pjesa 2: Metodat specifike per komponimet elastomere -Paragrafi 1 : Prova e rezistences ndaj ozonit, prova e ngurtesimit ne te nxehte dhe prova e zhytjes se vajit mineral
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 301: Provat elektrike-Matja e konstantes dielektrike të përbërjeve mbushëse në 23 °C
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 302:Provat elektrike-Matja e rezistencës ndaj rrymës së vazhduar d.c. të përbërëseve mbushëse në 23 °C dhe 100 °C
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet veshes dhe izolues te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 3 : Metodat specifike per komponimet prej PVC -Paragrafi 1 : Prova e presionit ne temperature te larte -Provat e rezistences ndaj plasaritjeve
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e veshës dhe izolues të kabllove elektrike -Metodat e zakonshme të provave -Pjesa 3 : Metodat specifike për komponimet prej PVC -Paragrafi 2 : Prova e humbjes në masë -Prova e stabilitetit termik
English
Published 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 401:Prova të ndryshme-Metodat e vjetërimit termik–Vjetërimi në një furrë me ajër
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 402: Prova të ndryshme - Provat e përthithjes së ujit
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 403: Prova të ndryshme – Prova e rezistencës ndaj ozonit në përbërjet e rrjetëzuara
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 404:Prova të ndryshme–Provat e zhytjes në vaj mineral për këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 405:Prova të ndryshme-Prova e stabilitetit termik për izolimet me PVC dhe këllëfët prej PVC
English
Published 
2018-06-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike- Pjesa 406: Prova të ndryshme-Rezistenca ndaj plasaritjes nga sforcimi i përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 407: Prova të ndryshme - Matja e rritjes në masë të përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 408: Prova të ndryshme – Prova e qëndrueshmërisë afatgjatë e përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 409: Prova të ndryshme - Prova e humbjes së masës për këllëfët dhe izolimet termoplastike
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 410: Prova të ndryshme-Metoda e provës për degradimin nga oksidimi i bakrit të katalizuar tek përcjellësit e izoluar me poliolefinë
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 411: Prova të ndryshme - Thyeshmëria në temperaturë të ulët e përbërjeve mbushëse
185 gjetur, faqja5 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5