Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -1 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Aparatet
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -2 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Proçedura për flakën 1 kW të para përzier
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -3 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
English
Published 
2013-05-07 
29 
28 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 2 -1 : Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar -Aparaturat
English
Published 
2013-05-07 
37 
32 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 2 -2 : Testi për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vogël të izoluar -Proçedura për flakën e difuzuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
42 
34 € 
PDF
Blej
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri Pjesa 3 -10 : Prova per shpëndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalishtAparati
English
Withdrawn 
2011-09-19 
36 
32 € 
PDF
Blej
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri Pjesa 3 -21 : Prova per shpëndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht Kategoria AF/R
English
Withdrawn 
2011-09-19 
24 
26 € 
PDF
Blej
Prova mbi cabllo electricë dhe me fibër optike nën kushte zjarri : Pjesa 3 -22 : Prova për shperndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht Kategoria A
English
Withdrawn 
2011-09-19 
29 
28 € 
PDF
Blej
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nen kushte zjarri Pjesa 2 -23 : Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht Kategoria B
English
Withdrawn 
2011-09-19 
28 
28 € 
PDF
Blej
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri Pjesa 3 -24 : Prova për shpëndarjen vertikale te flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht Kategoria C
English
Withdrawn 
2011-09-19 
27 
28 € 
PDF
Blej
Prova mbi kablo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri -Pjesa 3 -25 : Prova për shpendarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove te montuara vertikalisht -Kategoria D
English
Published 
2010-04-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 1 : Kabllot
English
Published 
2010-04-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 2 : Pikat fundore
English
Published 
2018-06-18 
51 
38 € 
PDF
Blej
Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot-Pjesa 2: Përcaktimi i aciditetit (nga matja e pH) dhe përçueshmëria
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet ndihmese elektrike -Kordonet dhe kordonet nderlidhes
English
Published 
2018-06-18 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet ndihmese elektrike-Kordonet dhe kordonet nderlidhes
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 100: Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshjet me mbulese mbrojtese te kabllove elektrike dhe optike -Metodat e perbashketa te proves -Pjesa 1 : Zbatimi i pergjithshem -Seksioni 1 : Matja e trashesise dhe permasat ne pergjithesi -Provat per percaktimin e vetive mekanike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshjet me mbulese mbrojtese te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -2 : Zbatimi i pergjithshem -Metodat e vjetrimit termik
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -3 : Zbatimi i pergjithshem -Metodat per percaktimin e densitetit -Provat e absorbimit te ujit -Prova e tkurrjes
185 gjetur, faqja4 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4