Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -42 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar me izolim EVA të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -51 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e kontrollit që i rezistojnë vajit me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -71 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e sheshtë me letër varaku (kordonët) me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -72 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e sheshtë të ndashëm (kordonët) me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -81 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -82 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me izolim elastomerike të rrjetëzuar për zinxhirë dekorativ
English
Published 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -83 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me shumë bërthama me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -11 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot fleksibël me izolim termoplastike pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -21 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot fleksibël me izolim të rrjetëzuar pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -31 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim termoplastike, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -41 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim të rrjetëzuar, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
62 
42 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2: Udhëzim specifik i lidhur me llojet e kabllove të EN 50525
English
Published 
2020-06-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllo të fuqisë, kontrollit dhe komunikimit-Kabllo për zbatime të përgjithshme në ndërtim, subjekt i kërkesave të reagimit ndaj zjarrit
English
Published 
2020-06-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kabllot e fuqisë, kontrollit dhe komunikimit-Kabllo për zbatime të përgjithshme në ndërtim subjekt i kërkesave të reagimit ndaj zjarrit
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike për sistemet fotoelektrike
English
Published 
2023-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
English
Published 
2023-07-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
English
Published 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Përcjellësit e kabllove të izoluar
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Prova mbi këllëfin e sipërm të ekstruduar me një funksion mbrojtës të veçantë
185 gjetur, faqja3 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3