Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 1 : Aparatet
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -1 : Procedurat -Percaktimi i sasise se gazit acid halogjen
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -2 : Procedurat -Percaktimi i shkalles se aciditetit te gazave per materialet duke matur pH dhe percjellshmerine
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -3 : Percaktimi i shkalles se aciditetit te gazeve per kabllot duke percaktuar mesataren e ponderuar te pH dhe te percjellshmerine
English
Withdrawn 
2014-07-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Kabllot per materialet hekurudhore rrotulluese qe kane performanca te veqanta te sjelljes ndaj zjarrit -Metodat e provave
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Markimi nga mbishkrimi për identifikimin e zemrave të kabllove elektrike
English
Withdrawn 
2011-11-08 
35 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore-Kabllot për materilaet hekurudhore rrotulluese që kanë performanca të veçanta të sjelljes ndaj zjarrit -Kabllot me izolim të hollë dhe me izolim normal -Udhëzues për përdorim
English
Published 
2023-07-31 
38 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Kabllot për vagonët hekurudhore rrotulluese që kanë performancë të veçantë të sjelljes ndaj zjarrit - Udhëzues për përdorim
English
Published 
2011-11-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë, për temperaturë të lartë, të ë materialeve rrotulluese hekurudhore, që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarrit -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2011-11-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë, për temperaturë të lartë, ë materialeve rrotulluese hekurudhore, që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarrit -Pjesa 2 : Kabllot një dejësh te izoluar me gomë silikoni për temperatura 120°C ose 150°C
English
Published 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metodat e provës elektrike për kabllot e energjisë me tension të ulët
English
Published 
2013-05-07 
49 
36 € 
PDF
Blej
Metodat e provës jo elektrike për kabllot e energjisë me tension të ulët
English
Published 
2016-02-18 
60 
38 € 
PDF
Blej
Metoda prove të zakonshme për kabllo ne kushte zjarri - Matja e çlirimit të nxehtësisë dhe sasisë së tymit të prodhuar në kabllo gjatë provës të përhapjes së flakëve - Aparatet e provës, procedurat, rezultatet
English
Published 
2013-05-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -11 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo fleksibël me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -12 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo me izolim PVC -je termoplastike për dalje që zgjaten
English
Published 
2013-05-07 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -21 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo fleksibël me izolim elastomerike të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -22 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e thurur me fleksibilitet të lartë me izolim elastomerike të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -31 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë, të pa mbuluar, me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -41 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
185 gjetur, faqja2 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2