Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 607: Provat fizike - Prova për vlerësimin e shpërndarjes së karbonit të zi në polietilen dhe polipropilen
English
Published 
2013-05-07 
39 
32 € 
PDF
Blej
Matja e densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara -Pjesa 1 : Aparaturat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllo për tokëzim të bartshëm dhe pajisje për lidhje të shkurtër
English
Published 
2011-04-25 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike -Metoda e testimit Spark
English
Withdrawn 
2013-05-07 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 10 : Përcjellësit me një drejtim të zgjatshëm
English
Withdrawn 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 11 : Kabllot për ndriçuesit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 12 : Kabllot fleksibël rezistente ndaj nxehtësisë (kordonët)
English
Withdrawn 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 13 : Kabllot e veshur prej PVC rezistent ndaj vajit me dy ose më shumë përcjellës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik -Pjesa 14 : Kabllot fleksibël (kordonët), të izoluar dhe të veshur me përbërje termoplastike pa halogjen
English
Withdrawn 
2013-05-07 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik -Pjesa 15 : Kabllot me një bërthamë, të izoluara me përbërje termoplastike pa halogjen, për lidhje të fiksuara
English
Withdrawn 
2010-09-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 3 : Kabllot jo të veshur për lidhje të fiksuara
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 4 : Kabllot të veshur për lidhje të fiksuara
English
Withdrawn 
2008-02-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar me klorur polivinili te tensioneve deri ne dhe perfshire 450/750V Pjesa 5 : Kabllot fleksibel (kordonet) (IEC 227 -5 : 1979)
English
Withdrawn 
2010-09-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 7 : Kabllot jo të veshur me një bërthamë për lidhjet e brendshme për një temperaturë të përcjellësit prej 90° C
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 8 : Kabllot jo të veshur me një bërthame për hallkat dekorative
English
Withdrawn 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V -Pjesa 9 : Kabëll jo i veshur me një bërthamë për instalim në temperaturë të ulët
English
Withdrawn 
2013-05-07 
34 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim të rrjetëzuar -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim të rrjetëzuar -Pjesa 10 : Kabllot me shumë bërthama të veshur dhe izoluar me gomë silikoni rezistente ndaj nxehtësisë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim të rrjetëzuar -Pjesa 11 : Kordonët EVA dhe kabllot fleksibël
185 gjetur, faqja7 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7