Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 412: Prova të ndryshme-Metodat e vjetërimit termik-Vjetërimi në një dhomë presioni
English
Published 
2018-06-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 502: Provat mekanike – Provat e tkurrjes për izolimet
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 503: Provat mekanike-Provat e tkurrjes për këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 504: Provat mekanike – Provat e përkuljes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 505: Provat mekanike - Zgjatimi në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 506: Provat mekanike – Prova e goditjes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 507: Provat mekanike - Prova e zgjatimit nga nxehtësia për materialet e rrjetëzuar
English
Published 
2018-06-18 
47 
36 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 508: Provat mekanike-Prova e presionit në temperaturë të lartë për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 509: Provat mekanike-Prova e rezistencës ndaj plasaritjeve e izolimeve dhe këllëfëve (prova me goditje nxehtesie)
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 510: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas vjetërimit termik në ajër
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 511: Provat mekanike - Matja e indeksit të rrjedhës së shkrirjes së përbërjeve prej polietileni
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 512: Provat mekanike-Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni-Fortësia në tërheqje dhe zgjatimi në kushtet direkt pas këputjes në temperature të lartë
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 513: Provat mekanike-Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas para-trajtimit
English
Published 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 601: Provat fizike-Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse.
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 602: Provat fizike - Ndarja e vajit në përbërjet mbushëse.
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 603: Provat fizike - Matja e numrit të përgjithshëm të acidit në përbërjet mbushëse
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 604: Provat fizike - Matja e mungesës së komponentëve korrozive në përbërjet mbushëse
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 605: Provat fizike - Matja e karbonit të zi dhe/ose mineralet në komponimet mbushës prej polietileni
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 606: Provat fizike - Metodat për përcaktimin e dendësisë
185 gjetur, faqja6 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6