Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të ujrave të zeza - Sistemet e tubacioneve brenda murit prej polivinil kloridi të paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) – Pjesa 3 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendëshme të lëmuar dhe profile i sistemit të të sipërfaqes së jashtme ,Tipi B
English
Published 
2022-11-09 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Poli (vinil kloridi) i paplastifikuar (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 2 : Specifikimet për pusetat dhe inspektimi i dhomave në zonat e trafikut dhe instalimet e thella nën tokësore
English
Published 
2022-11-09 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin nëntokësor dhe kanalizimet pa presion - Poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesë 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastikë -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham ( PPXH ) -Përcaktimi i rezistencës në tërheqje periferike të dukshme fillestare
English
Withdrawn 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për ndërtimin e drenazhimeve nëntokësore pa presion dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Poliklorur vinili i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 1 : Specifikimet për tubat, rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siseme tubacionesh plastike -Tuba plastike termodure të përforcuara me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve të groposur (të futur në dhe) për ujin dhe lëngje të tjera nën presion (ose nën trysni) -Karakteristikat e performancës për tubat, pajisjet dhe rakordeeritë e tyre
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin e lëndëve djegëse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 2 : Tubat
English
Withdrawn 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacionet prej lënde plastike - Tubat dhe rekorderitë prej materialesh termoplastikë - Përcaktimi i temperaturës së zbutjes Vikat ( VST )
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tubat me material termoplastik -për transportin e lëngjeve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përhapjes së shpejtë të plasaritjes (RCP) -Prova në shkallë të vogël në gjëndje kostante
English
Published 
2016-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacione plastike dhe të sistemeve të mbetjeve - Tubat termoplastike - Përcaktimi i fleksibiliteitit unazor
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2010-09-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë -Polivinil kloridi i kloruar (PVC -C) -Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Published 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2022-11-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
English
Published 
2022-11-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - komponente Plastikat - Përcaktimi i dimensioneve (ISO 3126:2005)
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakordet plastike - Përcaktimi i patejdukshmërisë
41 gjetur, faqja2 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2