Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2019-03-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2009-12-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksion për instruksione për notim -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjëset notuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2015-11-03 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin e notit - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjësete notit që mbahen veshur në trup
English
Published 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Matasit e thellësis dhe pajisjet e kombinuara për matjet e thellësisë dhe të kohës -Kërkesat funksionale dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Pllaka patinash me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota në rresht -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 1 : Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 4 : Komplet veshjeje me presion atmosferik (ADS) -Kërkesat e faktorëve njerëzorë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shërbimet zhytëse për argëtim Kërkesat lidhur me shërbimin e parashikimit për zhytje argëtuese me skafandër
English
Published 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1:Pajisje frenimi me mbyllje manuale , kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje sportive me akses të lirë -Kërkesa duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet argëtimi lundruese për përdorim mbi ujë dhe nën ujë- Pjesa 1:Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-15 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë – Pjesa 2:Informacioni për konsumatorin
English
Withdrawn 
2015-05-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 3: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit A
73 gjetur, faqja2 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2