Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 3: Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 23 : Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet e kontrollit që përdoren me të dyja duart -Aspektet të funksionimit -Parimet për projektimin
English
Withdrawn 
2008-09-24 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 11 : Kërkesat për pajisjet e tensionit të lartë, të cilat funksionojnë me tensione më të larta se 1000 V rrymë alternative ose 1500 V rrymë e vazhduar, por qe nuk kalojnë 36 KV
English
Published 
2018-02-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 31 : Siguria e veçantë dhe kerkesat EMC për makineritë, njesitë dhe sistemet e qepjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
106 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer -Pjesa 1 : Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2013-05-07 
217 
65 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër -Pjesa 12 : Siguria e sistemeve komunikuese optike ne hapesire te lire qe perdoren per transmetimin e informacionit
English
Withdrawn 
2015-06-24 
132 
55 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik-Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit
English
Published 
2018-02-15 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 1 : Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje
English
Published 
2009-08-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë — Tregimi, marketimi dhe vënia në punë — Pjesa 2: Kërkesat për marketimin
English
Withdrawn 
2011-05-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 3 : Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë
English
Published 
2018-02-15 
36 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 3 : Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Parimet e projektimit ergonomik - Pjesa 1: Terminologjia dhe parime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Parimet e projektimit ergonomik - Pjesa 2:dërveprimet ndërmjet rojektimit të makinave dhe detyrave të punës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parimet e projektimit ergonomik -Pjesa e projektimit të makinave dhe detyrave të makinave dhe detyrave të punës
English
Withdrawn 
2018-02-16 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbrojtëse elektro -të ndjeshme -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Published 
2011-05-30 
109 
51 € 
PDF
Blej
Siguria funksionale e sistemeve të komandimit elektrik, elektronik dhe të programueshëm elektronikisht si dhe siguria përkatëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pakësimi I rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikëshme të emetuara nga makineria -Pjesa 1 : Parimet dhe specifikimet për prodhuesit e makinave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pakësimi I rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikëshme të emetuara nga makineria -Pjesa 2 : Metodologjia për procedurat e verifikimit
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Sinjalet pamore të rrezikut Kërkesa të përgjithshme projektimi dhe testimi
112 gjetur, faqja3 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3