Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2013-05-13 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Filtrat me tuba për frymarrje(filtrat qe nuk montohen ne maska) filtrat për grimca, filtrat për gaz dhe filtrat e kombinuar -Kërkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Pykat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Akcesoret për zhytje -Pajisjet e kombinuara për pluksim (notim) dhe për shpetim -Kërkesat për funksionimin dhe për sigurinë -Metodat e provës
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 2 : Aparat me gjysmë maske fytyre në presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2022-07-21 
12 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga lartësitë -Lista e termave ekuivalente
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per paranda -limin e rrenieve nga nje lartesi -Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje per frymemarje -Aparatet zhytese me qark te hapur, qe vetepermbajne ajer te ngjeshur -Kerkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 4 : Metoda e provës për dorashkat mborjtese per sharat me zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 7 : Kërkesat për dorashkat mbrojtese per sharat me ziinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zhinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 8 : Metodat e provave për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 9 : Kërkesat për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetit mekanike -Percaktimi I rezistentces ne prerje nga objektet e mprehta
17 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1