Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-07-24 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 2: Pajisje dore të sprucimit të veshjeve në trajtë pluhuri të djegshëm
English
Published 
2023-07-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 3: Pajisje dore të sprucimit të koagulantit të djegshëm
English
Published 
2023-07-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje të palëvizshme të projektimit elektrostatik për materiale veshëse prej lëngu të djegshëm - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2020-08-18 
56 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje fikse të projeksionit elektrostatik për material koagulant të djegshëm - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-24 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet e grupit I të kategorisë M1 të destinuara për të funksionuar në atmosferat e rrezikuara nga gazi i minierës dhe/ose nga pluhuri i qymyrit
English
Published 
2023-07-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Dhoma të ventiluara të transportueshme me ose pa një burim të brëndshëm çlirimi
English
Published 
2023-07-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sigurisë të nevojshme për funksioimin e sigurtë të pajisjeve në lidhje me rrezikun e shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-09-23 
69 
42 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 25 : Sistemet e veçanta të sigurisë
English
Published 
2023-12-29 
209 
61 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 1: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet veshjeve të pa depërtueshme nga zjarri “d”
English
Published 
2023-12-29 
85 
48 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 18: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet hermetizimit “m”
English
Published 
2023-12-29 
98 
48 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 28: Mbrojtja e pajisjeve dhe sistemeve të transmetimit që përdorin rrezatim optik
English
Published 
2023-12-29 
84 
48 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive - Pjesa 29-4: Detektorët e gazit - Kërkesat e performancës për funksionimin e detektorëve të gazit të djegshëm me kalim të hapur
English
Published 
2023-12-29 
12 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Pjesa 35-1: Llamba kaske për përdorim në miniera të rrezikuara nga gazi shpërthyes - Kërkesa të përgjithshme - Ndërtimi dhe prova në lidhje me rrezikun e shpërthimit
English
Published 
2023-12-29 
52 
38 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Pjesa 35-1: Llamba kaske për përdorim në miniera të rrezikuara nga gazi shpërthyes - Kërkesa të përgjithshme - Ndërtimi dhe prova në lidhje me rrezikun e shpërthimit
English
Published 
2023-12-29 
54 
38 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 5: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet mbushjes në formë pluhuri “q”
English
Published 
2023-12-29 
56 
38 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 6: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet zhytjes në vaj “o”
English
Published 
2023-12-29 
136 
55 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 7: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet sigurisë së rritur “e”
97 gjetur, faqja5 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit        
5