Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese reve të pluhurit - Pjesa 3: Përcaktimi kufirit më të ulët shpërthyes të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 3 : Përcaktimi i kufirit më të ulët të shpërthimit LEL të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 4: Përcaktimi i përqendrimit kufi të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit e reve të pluhurit Pjesa 4 : Përcaktimi i kufijve të përqendrimit të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sisteme mbrojtëse me anë të nxjerrjes së ajrit gjatë shpërthimit të pluhurave
English
Published 
2020-08-17 
10 € 
PDF
Blej
Vinça - Arganot dhe ngritësit mekanikë - Pjesa 1: Arganot mekanikë
English
Published 
2020-08-17 
85 
48 € 
PDF
Blej
Vinça - Arganot dhe ngritësit mekanikë - Pjesa 1: Arganot mekanikë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi temperatureës të vetëndezjes së gazrave dhe avujve
English
Published 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje kundra shpërthimit në minierat nën tokë -Sisteme mbrojtëse -Pjesa 1 : Mbyllës ajri me rezistencë shpërthimi 2 bar
English
Published 
2010-02-11 
52 
38 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 2: Pengesat inerte të mbajtësave ose ullukëve të ujit
English
Published 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 4: Sistemet automatike zjarrfikëse për makinat për kthimin e goditjes së flakës
English
Published 
2022-08-18 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Prodhimi i çelikut sekondar - Makineri dhe pajisje për përpunimin e çelikut të lëngshëm
English
Published 
2015-01-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Paisjet dhe aksesorët për GLN-Ndërtimi dhe performanca e pajisjeve për stacionet e furnizimit te automjeteve me GLN-Pjesa 1: Shpërndaresit (distributorët)
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për makineri dhe pajisje për prodhimin e çelikut në furrat me hark elektrik
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kufirit të përqëndrimit të oksigjenit (LOC) për gazrat dhe avujt e djegshëm
English
Published 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Dispozitat e shkarkimit të shpërthimit
English
Published 
2020-08-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Shirita konvejeri për përdorim në instalimet nëntokësore - Kërkesat e sigurisë elektrike dhe aftësisë ndezëse
English
Published 
2010-02-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi në minierat nen tokë Pajisjet dhe sistemet mbrojtese për kapjen e gazeve shpërthyese të minierave
97 gjetur, faqja3 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3