Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 3 : Mbrojtja prej mbylljes kundrazjarrit "d"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 8 : Mbrojtja me anë të zhytjes në leng ''K''
English
Withdrawn 
2009-03-30 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
English
Withdrawn 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e pistoletave të karburantit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e pistoletave të karburantit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 4: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e bashkuesve te rotullueshëm për pompat e matjes (dozuese) dhe shpërndarsve te karburantit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit dhe madhesia maksimale e rritjes së presionit te gazeve dhe te avujve -Pjesa 1 : Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2007-08-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e mbushjes së automjeteve me gaz të lëngët të naftës LPG për automjetet për punë të lehtë dhe punë të rëndë -Nozzle, kërkesat për provën dhe përmasat
English
Withdrawn 
2009-04-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Atmosferat potencialisht shpërthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi i energjisë minimale të ndezjes së përzirjeve pluhur/ajër
English
Published 
2017-07-28 
100 
48 € 
PDF
Blej
Vinça -Vinçat në det të hapur Pjesa 1 : Vinçat në det të hapur për përdorime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2008-02-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Atmosfera me fuqi të madhe eksploduese -Zbatimi i sistemeve të cilësisë
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 1: Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit të reve të pluhurit Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 2: Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit së reve të pluhurit (dp/dt)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 2 : Prcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes (dp/dt) max i reve të pluhurit
97 gjetur, faqja2 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2