Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-12-19 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Kushinetat rrëshqitëse
English
Withdrawn 
2016-12-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Kutitë e kushinetave të akseve – Grasot lubrifikuese
English
Published 
2019-12-19 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kutitë e kushinetave të akseve-Prova e performances
English
Withdrawn 
2019-12-19 
42 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor-Pjesa 1: Lokomotivat dhe vagonët e pasagjerëve (dhe metoda alternative për vagonët e mallrave)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor-Pjesa 1 : Lokomotivat dhe vagonët e pasagjerëve (dhe metoda alternative për vagonët e mallrave)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor -Pjesa 2 : Vagonët e mallrave
English
Published 
2019-12-19 
51 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat–Pjesa 1: Metoda e projektimit për boshtet me mbështetje të jashtme
English
Published 
2019-12-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Traversat dhe mbështetëset prej druri
English
Published 
2019-12-19 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Traversat dhe trarët prej betoni-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2019-12-19 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Traversat dhe trarët prej betoni-Pjesa 2: Traversat monobllok të paranderura
English
Published 
2019-12-19 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Traversat dhe trarët prej betoni-Pjesa 3: Traversat e përforcuara me dy blloqe
English
Published 
2019-12-19 
23 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Kthesat dhe kryqëzimet-Pjesa 2: Kërkesat për konstruksionin gjeometrik
English
Published 
2019-12-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Kthesat dhe kryqëzimet-Pjesa 3: Kërkesat për ndërveprimin rrote/shine
English
Published 
2019-12-19 
23 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Trase-Kthesat dhe kryqëzimet-Pjesa 4: Vënia në punë, bllokimi dhe dedektimi
English
Published 
2019-12-19 
32 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Trase-Kthesat dhe kryqëzimet-Pjesa 5: Kthesat
English
Published 
2019-12-19 
32 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Trase - Kthesat dhe kryqëzimet - Pjesa 6: Kryqëzimet e përbashkëta të fiksuara dhe të gjera
English
Published 
2016-12-27 
41 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Trase – Kthesat dhe kryqëzimet – Pjesa 7: Kryqëzimet me pjesë të lëvizshme
English
Withdrawn 
2019-12-19 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Trase - Kthesat dhe kryqëzimet - Pjesa 8: Mekanizmat e zgjerimit
English
Published 
2019-12-19 
81 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Trase - Kthesat dhe kryqëzimet - Pjesa 9: Planifikimi
English
Withdrawn 
2019-12-19 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Tërësitë akse-Rrota dhe karkasat-Tërësitë akse-Rrota-Kërkesat e produktit
130 gjetur, faqja1 nga7 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1